• Artimiausia paroda: 2021.03.25-27

Šviečiamoji programa


Balandžio 2 d. (ketvirtadienis)


10.00 – „Inovacijų žemės ūkio ir maisto sektoriuje skatinimas: „Interreg Europe“ programos „AgriRenaissance“ projekto įgyvendinimo apžvalga“.
G. Beniulienė, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
IV rūmų 211 aud.

10.00 – „Inovatyvios vertikaliosios prieskoninių augalų auginimo technologijos: patirtis Lietuvoje“.
Ž. Juknevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.

10.00 – Mokslinė konferencija „Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atkūrimo galimybės augalininkystės ūkiuose“.
E. Klimas, V. Bogužas, J. Aleinikovienė, A. Marcinkevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stoties konferencijų salė.

11.00 – „Naujiena – aerodistancinių dirvožemio tyrimų galimybės ir nauda ūkiui“.
J. Volungevičius, R. Skorupskas, Vilniaus universitetas; R. Petraitis, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

11.00 – „Naujausios agrosektoriaus technologijos“.
D. Amilevičius, I. Adamonytė, Vytauto Didžiojo universitetas; R. Bleizgys, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų bendradarbiavimo erdvė „Inno space“.

11.00 – „Vertikaliosiose sistemose auginamų augalų kokybė ir jos įvertinimas“.
J. Kulaitienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.

11.30 – Tarptautinis verslo tinklaveikos renginys „Biomasės ištekliai ir jų inovatyvus panaudojimas: apsikeitimas žiniomis ir kontaktais, finansavimo galimybės“ (1 dalis).
N. Emerencia, Biopramonės konsorciumas (Belgija); D. Liutikas, LR žemės ūkio ministerija; M. Stolarski, Varmijos ir Mozūrijos universitetas (Lenkija); B. Vennesland, Norvegijos bioekonomikos tyrimų institutas.
IV rūmų konferencijų salė.

11.30 – „Paramos galimybės skatinant smulkių ūkių bendradarbiavimą ir trumposios maisto tiekimo grandinės kūrimą“.
N. Padvaiskaitė, LR žemės ūkio ministerija.
IV rūmų 211 aud.

12.00 – „Perspektyvių prieskoninių aromatinių augalų auginimo ir vaistinės augalinės žaliavos inovatyvios perdirbimo technologijos“.
E. Zvicevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.

12.30 – „Pramoninio beržų sulos išgavimo ir realizavimo galimybės Lietuvoje ir jų vertinimas“.
E. Bartkevičius, V. Vilimas, J. Mingaila, VDU Žemės ūkio akademija.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

13.00 – „Pirminės rekomendacijos laukinių gyvūnų mėsos perdirbėjui“.
J. Stankevičiūtė, VDU Žemės ūkio akademija.
VI rūmų 208 aud.

13.00 – „Idėja, verta milijono“.
U. Nedzinskaitė ir Dodis, VšĮ „Stebuklingi draugai LT“; J. Zaleckienė, A. Ragauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas.
IV rūmų bendradarbiavimo erdvė „Inno space“.

13.00 – „Dvipusis dirvožemio drėgmės reguliavimas vandens išteklių valdymo kontekste“.
G. Vyčienė, VDU Žemės ūkio akademija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija; V. Grybauskienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija; R. Rėderis, UAB „Sodo“.
III rūmų 330 aud.

13.30 – „Klimato šiltėjimo sukelti ilgalaikiai sumedėjusių augalų fenologiniai pokyčiai“.
A. Malakauskienė, J. Šabūnaitė, VDU Botanikos sodas.
IV rūmų 204 aud.

14.00 – „Mikrobiologiniai produktai – žemės ūkio augalų biostimuliatoriai“.
N. Maršalkienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 211 aud.

14.00 – „Aliejaus naudojimas maistui ir energetinėms reikmėms“.
K. Kazancev, M. Gumbytė, E. Sendžikienė, VDU Žemės ūkio akademija.
VIII rūmų B212 aud.

14.00 – „Vietos maisto sistemos ir kitos bendradarbiavimo platformos – naujos galimybės bioekonomikos plėtrai savivaldybėse“.
V. Atkočiūnienė, VDU Žemės ūkio akademija; R. Čiūtas, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija (KAPVIA).
IV rūmų konferencijų salė.

14.00 – „Aplinkos kokybė – mūsų teisė rinktis!“.
L. Česonienė, Ž. Preikša, D. Šileikienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Centrinių rūmų 512 aud.

14.00 – „Avių ūkio ekonomikos veiklos efektyvumo didinimas“.
E. Meškinytė-Kaušilienė, V. Jukna, VDU Žemės ūkio akademija.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

14.30 – „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos  priemonių projektuose diegiamų inovacijų bei inovatyvių procesų vertinimo ypatumai“.
Keršys, D. Krištonaitis, LR žemės ūkio ministerija; Liukpetrytė, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
IV rūmų 204 aud.


Balandžio 3 d. (penktadienis)


10.00 – „Ekologinės gamybos sertifikavimo naujovės ir ypatumai“.
V. Masionis, VšĮ „Ekoagros“.
IV rūmų 211 aud.

10.00 – „Obelų formavimas ir genėjimas pažangiuose versliniuose ir mėgėjiškuose soduose“.
N. Uselis, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.

10.00 – „Ar mikroorganizmai maistą gadina, ar gamina?“.
A. Krasauskas, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų konferencijų salė.

10.00 – „Komunikacijos tendencijos ir kaip komunikuoti 2020 m.“.
I. Lungė, UAB „ACME Grupė“; A. Ragauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas; P. Drobinov, UAB „Socneta“.
IV rūmų bendradarbiavimo erdvė „Inno space“.

10.00 – „Onshape sistema – ketvirtoji 3D CAD karta“.
A. Vansevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 530 aud.

10.30 – Tarptautinis verslo tinklaveikos renginys „Biomasės ištekliai ir jų inovatyvus panaudojimas: apsikeitimas žiniomis ir kontaktais, finansavimo galimybės“ (2 dalis).
I. Matijošytė, Vilniaus universitetas; K. Navickas, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 610 aud.

10.30 – „Mėsinių galvijų ūkio ekonomikos veiklos efektyvumo didinimas“.
V. Jukna, E. Meškinytė-Kaušilienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

11.00 – „Senolių medžių priežiūra“.
L. Straigytė, M. Manton, Ž. Preikša, VDU Žemės ūkio akademija.
Centrinių rūmų 503 aud.

11.00 – „Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekių vienam žemės ūkio produkto gamybos matavimo vienetui apskaičiavimo metodika“.
R. Rakštys, A. Miceikienė, J. Greblikaitė, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 206 aud.

11.00 – „Betono su kanapių spaliais panaudojimas žemės ūkio gamybiniams pastatams“.
R. Šadzevičius, V. Gurskis, D. Ramukevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 132 aud.

11.00 – „Karvidžių projektavimas ir eksploatacija: galimybės ir problemos“.
R. Bleizgys, V. Naujokienė, VDU Žemės ūkio akademija; Z. Medingis, LR žemės ūkio ministerija.
II rūmų 114 aud.

11.00 – „Bendradarbiavimo stiprinimo priemonės kooperatyvams ir gamintojų organizacijoms“.
J. Žukovskis, VDU Žemės ūkio akademija; J. Ramanauskas, Klaipėdos universitetas; A. Lingytė, UAB „Corner Case Technologies“.
III rūmų 411 aud.

11.30 – „Dirvožemį tausojančios priemonės: efektyvios alternatyvos cheminiams preparatams“.
A. Juostas, VDU Žemės ūkio akademija; L. Milkintas, S. Zemleckas, UAB „Ecohumus“.
IV rūmų 211 aud.

11.30 – „Pažinkime ir saugokime dirvožemį“.
J. Aleinikovienė, R. Vaisvalavičius, VDU Žemės ūkio akademija; J. Volungevičius, LAMMC Žemdirbystės institutas.
IV rūmų konferencijų salė.

12.00 – „Pavasarinis žolynų būklės įvertinimas ir efektyvių pagerinimo priemonių parinkimas“.
E. Klimas, VDU Žemės ūkio akademija.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

12.30 – „Stambiauogių spanguolių ir kitų naujų uoginių augalų auginimas – alternatyva tradiciniam ūkininkavimui“.
R. Daubaras, L. Česonienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
IV rūmų 204 aud.

13.00 – „Vaistiniai (aromatiniai) augalai: jų empirinis supratimas, vaistinės augalinės žaliavos paruošos ir kokybė bei pritaikymas individualizuotoje fitoterapijoje“.
O. Ragažinskienė, A. S. Maruška, Vytauto Didžiojo universitetas; A. Raila, VDU Žemės ūkio akademija; N. Savickienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
IV rūmų 211 aud.

13.00 – „Asmeninių finansų valdymas“.
D. Žvirblis, UAB „City Business Group“; A. Bendoraitytė, Vytauto Didžiojo universitetas.
IV rūmų bendradarbiavimo erdvė „Inno space“.

13.00 – „Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo ypatumai rengiant finansines ir mokestines ataskaitas“.
D. Zinkevičienė, D. Juočiūnienė, N. Stončiuvienė, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 206 aud.

13.30 – „Naujos kartos biologinio stimuliatoriaus įvairiapusiško panaudojimo augalams galimybės ir būdai“.
E. Klimas, VDU Žemės ūkio akademija; A. Belzus, UAB „Aljara“; V. Zalatorius, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
Seminarų salė paviljone Nr. 1.

14.00 – „Kmynų auginimas daugiafunkciniuose pasėliuose“.
A. Marcinkevičienė, R. Velička, A. Rudinskienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.

14.30 – „Sveikas dirvožemis ir maistas – misija įmanoma“.
Z. Kriaučiūnienė, R. Pupalienė, J. Černiauskienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 211 aud.

15.00 – „Daugiafunkcinio pasėlio augalų tarpusavio alelopatinė sąveika“.
R. Čepulienė, Z. Kriaučiūnienė, A. Marcinkevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
IV rūmų 204 aud.


Balandžio 4 d. (šeštadienis)


11.00 – „Tvartų atitvaros iš betono su pluoštinių kanapių spaliais“.
R. Šadzevičius, V. Gurskis, D. Ramukevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
III rūmų 132 aud.

13.00 – „Skiauteručių auginimas ir dauginimas“.
S. Gliožeris, A. Tamošiūnas, VDU Žemės ūkio akademija.
VDU Žemės ūkio akademijos šiltnamis prie VIII rūmų.