:: Šviečiamoji programa ::


Kovo 30 d. (ketvirtadienis)


 

11.00 Kvalifikacijos tobulinimo galimybės Aleksandro Stulginskio universitete.

A. Čapienė, A. Ragauskaitė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 211 aud.

 

11.00 Temperatūros, drėgmės nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Gaisrinė sauga.

A. Šlapkauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas; Ž. Kalsytė, UAB „Topkodas“; J. Lukošius, VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“.

II rūmų 219 aud.

 

11.00 Pelėsiai – žalingi ar naudingi?

A. Krasauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 204 aud.

 

12.00 Dirvožemio raidos tendencijos agrarinio kraštovaizdžio kaitos kontekste.

J. Volungevičius, K. Amalevičiūtė, A. Šlepetienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

IV rūmų konferencijų salė.

 

12.00 Lietuvos sąlygoms pritaikyto tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio testavimo rezultatai.

D. Steponavičius, R. Zinkevičius, D. Jovarauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

VIII rūmų 211 aud.

 

12.00 Drėkinimo būdai modernioje uogininkystėje.

R. Rederis, laistymas.lt.

Seminarų salė paviljone Nr.1.

 

13.00 Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.

I. Javičienė, LR Žemės ūkio ministerija; A. Survila, NVO Avilys.

IV rūmų 211 aud.


13.00 Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo aktualijos.

LR Žemės ūkio ministerijos atstovas; E. Makšeckas, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

IV rūmų 204 aud.

 

13.00 Dirvožemio organinė medžiaga – išsigelbėjimas žemdirbiams ar tik aplinkosaugos problema?

V. Bogužas, J. Aleinikovienė, V. Steponavičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų konferencijų salė.

 

13.30 Veiksminga dirvožemio pH kontrolė.

G. Balilionis, UAB „Specagra“.

Seminarų salė paviljone Nr.1.

 

14.00 Tvaraus dirvožemių naudojimo žemės ūkyje aktualijos.

V. Feiza, D. Feizienė, A. Veršulienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

IV rūmų konferencijų salė.

 

14.30 Šiuolaikiniai traktoriai: gamintojų sprendimai efektyvumui didinti.

D. Šišlavas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 204 aud.


15.00 Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas.

A. Maziliauskas, J. Baranauskienė, R. Pakeltienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 211 aud.

 

15.00 Dirvožemio derlumo palaikymas šalyje taikomų sėjomainų sąlygomis.

R. Vaisvalavičius, J. Aleinikovienė, R. Mikučionienė, V. Smalstienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų konferencijų salė


Kovo 31 d. (penktadienis)

 

9.30 Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema, dalyvavimo joje privalumai, pagal šią sistemą pagamintų produktų sertifikavimo tvarka ir reikalavimai.

I. Urbonavičienė, VšĮ „Ekoagros“; F. V. Osičnaitė, LR žemės ūkio ministerija.

IV rūmų 204 aud.

 

10.00 Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant nuotolinius tyrimo metodus.

A. Dumbrauskas, D. Jonikavičius, G. Mozgeris, Aleksandro Stulginskio universitetas.

III rūmų 330 aud.

 

10.00 Ar ūkininkui reikalingi dirvožemio ir vandens kokybės tyrimai?

L. Šmakovienė, A. Rudzianskaitė, S. Misevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 211 aud.

 

10.00 Naujos lietinimo sistemų naudojimo ir valdymo technologijos.

V. Grybauskienė, G. Vyčienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Ž. Kalsytė, UAB „Topkodas“.

III rūmų 324 aud.

 

10.00 Mažų gyvenviečių nuotekų valymas – svarus indėlis į Baltijos Jūros eutrofikacijos mažinimą.

L. Česonienė, M. Dapkienė, A. Radzevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas.

Centrinių rūmų 509 aud.

 

11.00 Absolventų klubo „ASU Alumni“ ataskaitinė konferencija.

A. Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

Centrinių rūmų iškilmių salė.

 

11.00 Miško želdintojo žinyno pristatymas.

E. Riepšas, J. Bačkaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas.

Centrinių rūmų 503 aud.

 

11.00 Žemės dirbimo, biopreparatų naudojimo ir pasėlių įvairinimo inovacijos žemės ūkyje.

K. Romaneckas, E. Šarauskis, V. Naujokienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų konferencijų salė.

 

11.00 Parama gamintojų organizacijų įsikūrimui ir plėtrai Lietuvoje.

J. Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas; J. Ramanauskas, Klaipėdos universitetas; V. Jundulas, ŽŪK „Agrolit“; V. Ašmonas, LR žemės ūkio ministerija; G. Radzevičius, Europos regioninės politikos institutas; A. Aleksandravičius, Lietuvos šiltnamių asociacija.

III rūmų 411 aud.

 

11.00 Ūkio buhalterinės apskaitos ir mokesčių naujovės. i.MAS – viskas, ką turi žinoti ūkininkas.

T. Kacevičius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

IV rūmų 204 aud.

 

11.30 Kaip funkcionuoja dirvožemis?

D. Jasilionienė, E. Zaleckas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 211 aud.

 

11.30 Precizinis drėkinimas – pirmieji žingsniai Lietuvoje.

V. Grybauskienė, G. Vyčienė, Aleksandro Stulginskio universitetas; R. Rėderis, UAB „Sodo centras“.

III rūmų 324 aud.

 

11.30 Aplinkosaugos technologija pasitelkiant nano chemiją. Produktai silicio dioksido pagrindu sėkloms, gyvūnams ir paukščiams su biologiškai aktyviais elementais ir probiotikais.

T. Krupskaya, Ukrainos dirvožemio agrochemijos institutas.

Seminarų salė paviljone Nr.1.


12.30 Agronominiai duomenys – neišnaudotos ūkio galimybės.

E. Navickas, UAB „DOJUS agro“.

IV rūmų konferencijų salė.

 

12.30 Kaip galime išlaikyti topinambų (helianthus tuberosus L.) stiebagumbius?

E. Jarienė, H. Danilčenko, B. Medveckienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.

IV rūmų 204 aud.

 

13.00 Šeimos ūkių konkurencingumo stiprinimas kuriant sveikos mitybos produktų maisto grandinę ir inovacijų sklaidos ūkių tinklą.

V. Atkočiūnienė, Ž. Juknevičienė, R. Čiūtas, Aleksandro Stulginskio universitetas; V. Juodsnukis, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga.

IV rūmų 211 aud.

 

13.00 Dekoratyvinių ir pašarinių žolynų pavasarinis tręšimas ir priežiūra.

E. Klimas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

Seminarų salė paviljone Nr.1.

 

14.00 Ekologinės gamybos sertifikavimo naujovės ir ypatumai.

T. Demikis, VšĮ „Ekoagros“.

IV rūmų 204 aud.

 

14.00 Kaip pastatyti šiltą ir išmanų namą?

V. Gurskis, D. Ramukevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas; Ž. Kalsytė, UAB „Topkodas“.

III rūmų 130 aud.


Balandžio 1 d. (šeštadienis)

 

13.00 Skiauteručių auginimas ir dauginimas.

S. Gliožeris, A. Tamošiūnas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

ASU šiltnamis prie VIII rūmų.